Mestská polícia vo Zvolene hľadá nového kolegu. Aký plat vám ponúka?


Foto: Mestská polícia vo Zvolene hľadá nového kolegu. Aký plat vám ponúka? Foto: Facebook/Mestská polícia Zvolen

Mesto Zvolen hľadá nového príslušníka mestskej polície. Od uchádzača sa očakáva, že má úplné stredné vzdelanie s maturitou a takisto odborná spôsobilosť. Taktiež by mal ovládať prácu s počítačom, mať vodičský preukaz, pričom prax v odbore je výhodou.

Medzi ďalšie kritériá a požiadavky patrí vek nad 21 rokov, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie či komunikačné schopnosti. Z zmienku stojí zdôrazniť vysokú mieru tolerancie voči stresu.Aká je náplň práce mestského policajta?

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb
  v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a
  verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia
  primátora,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii.

Ponúkaný plat (brutto)

Pred získaním odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície budete dostávať plat od 815,50 do 979,00 €. Po jej získaní sa váš plat zvýši na 896 až 1076,50 €. Dostanete aj osobný príplatok vo výške 250 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Okrem uvedeného budete mať nárok na mzdové zvýhodnenie za zmennosť, za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a nočnú prácu. Rovnako môžete získať mesačnú finančnú odmenu v závislosti od dosahovaných
výsledkov a dvakrát ročne mimoriadne odmeny.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: