FOTO: Piargska brána v Banskej Štiavnici: Aký mala v minulosti význam a na čo slúži dnes?


FOTO: Piargska brána v Banskej Štiavnici: Aký mala v minulosti význam a na čo slúži dnes?
Galéria: 8 fotiek
Foto: obnova.eu

Na sociálnej sieti pani Tanja zdieľala archívne fotografie premeny Piargskej brány naprieč rokmi. Jej význam aj vzhľad sa menil, no dodnes patrí k významným historickým miestam Banskej Štiavnice. Priblížime vám ako sa formovala do podoby ako ju poznáte dnes. Informácie o jej vývoji a histórií nám poskytla Ing. arch. Ivana Chovanová, pracovníčka Banského múzea v Banskej Štiavnici. 

Vznik Piargskej brány

Vznik Piargskej brány sa podľa starších zdrojov datuje k roku 1554. Na nedostatok a neúplnosť mestských písomností k danému roku nie je možné tento údaj vyvrátiť ani potvrdiť. Ako vonkajšia mestská brána, strategicky chránila dôležitú prístupovú cestu do mesta od Levíc. Predstavovala jednoduchý prototyp bránovej veže používaný od stredoveku. Spodná časť slúžila ako prejazd, zatiaľ čo horné poschodie bolo obytné, poskytujúc zázemie strážcom alebo členom vojenskej posádky. 

Transformácia brány

Piargska brána prešla významnou barokovou adaptáciou a stala sa reprezentatívnym vstupom do mesta. Nové výtvarné poňatie fasád bolo kľúčové pre tento zámer. Neznámy architekt prestavby, hoci asymetrický vstupný portál do prejazdu zostal nezmenený, rafinovane rozšíril priečelie mimo obrys stavby, aby dosiahol symetrický vzhľad plastickej výzdoby na južnej fasáde. Veľkoleposť bola umocnená aj líniami hradbových múrov po oboch stranách, zakončených valcovými baštami s helmicovými strieškami.

Tento reprezentatívny vstup do mesta teda pravdepodobne vítal významné návštevy z cisárskeho dvora v roku 1764, vrátane princa Jozefa (budúceho cisára), princa Leopolda a sasko-tešínskeho vojvodu Alberta. Počas novoveku sa viaceré objekty fortifikačného systému postupne búrali kvôli zvyšujúcej sa dopravnej záťaži a potrebám plynulosti a bezpečnosti premávky. Najmä vonkajšie a vnútorné mestské brány boli odstraňované, pričom Piargska brána zostala ako posledná zachovaná.


Galéria: 8 fotiek

Obnova pamiatky

Rekonštrukcia pamiatky prebiehala vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Oprave sa nevyhla ani strecha, ktorá si vyžadovala lokálne úpravy. „Zámerom obnovy, ktorej príprava a realizácia prebiehala v rokoch 2017 – 2022, bolo na základe odborných špecializovaných výskumov získať nové poznatky o pôvodnom výraze brány po barokovej prestavbe, identifikovať príčiny a rozsah porúch a navrhnúť ich sanáciu. Cieľom obnovy bola maximálna ochrana a konzervácia originálnych konštrukčných komponentov objektu, obnova celistvosti výrazu exteriéru aj interiéru a adaptácia využitia na apartmánové bývanie, ktoré by spĺňalo súčasné štandardy,“ vysvetlila Ivana. „Náročná obnova prebiehala programovo po etapách. Na príprave a realizácii sa podieľal tím aktérov, ktorí efektívne a tvorivo spolupracovali – pamiatkari, výskumníci, projektant, stavebná spoločnosť, reštaurátori a konzervátori,“ doplnila. 

Piargska brána, posledná banskoštiavnická mestská brána v renesančno-barokovom štýle, je v súčasnosti stavebne stabilizovaná a plne funkčná. Opäť reprezentatívne a originálne zdobí siluetu vstupu do mesta, vítajúc jeho obyvateľov a návštevníkov.

Transformácia brány z opevnenej stavby na reprezentatívny a uvítací objekt je významnou súčasťou dedičstva tohto historického mesta. Banská Štiavnica je dodnes zdrojom zážitkov jej návštevníkov. „Ďakujem za krásne spomienky na Piargsku bránu. Banská Štiavnica je pre mňa srdcová záležitosť. Mal som z BS svoju najväčšiu lásku môjho života, ktorá bohužiaľ už nie je medzi nami! Vždy sa rád vraciam na miesta, kde sme spolu trávili krásne a nezabudnuteľné chvíle našej nekonečnej lásky!“ spomína Andrej na sociálnej sieti. Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac:Zdroj: obnova.eu, Facebook, a ďalší