V Brezne bude bezpečnejšie. Pozrite si čo prinesie Projekt Bezpečné Brezno - spokojní občania


Foto: V Brezne bude bezpečnejšie. Pozrite si čo prinesie Projekt Bezpečné Brezno - spokojní občania Foto: brezno.sk

Vybudovanie nového kamerového systému, osvetlenie frekventovaných priechodov pre chodcov, občianske hliadky či preventívne prednášky proti kriminalite, to je súhrn opatrení, ktoré majú prispieť k bezpečnejšiemu mestu. 

Pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov, turistov a ochrany majetku sa v Brezne momentálne inštaluje nový kamerový systém. Samospráva chce do konca roka pôvodný dátový systém nahradiť optickým. „Tohto roku budeme robiť stavebné práce, ktoré sa týkajú kompletného natiahnutia nových optických sietí, zariadenia nového centrálneho pultu v budove mestskej polície a už existujúce nefunkčné kamery vymeníme za nové,“ uviedla Zuzana Ďurišová, vedúca investičného odboru Mestského úradu v Brezne. Celkovo pôjde o 11 zariadení, ktoré sa postarajú o vyššiu kvalitu záznamov aj pri zníženej viditeľnosti. 

Ďalším opatrením je osvetlenie frekventovaných priechodov pre chodcov, ktorého cieľom je znížiť riziko zrážky vozidiel s chodcami. Takýmto krokom chce mesto chrániť životy a zdravie obyvateľov. Projekt bude hotový do konca roka a realizácia by mohla prebehnúť na jar 2018. Ide o námestie, Ulicu ČSA, Švermovu ulicu, jeden priechod na Rázusovej ulici a tri na Ceste osloboditeľov,“ uviedol primátor Tomáš Abel. Pri každom priechode osadia dva stĺpy verejného osvetlenia, ktoré napoja už na existujúcu sieť a priamo na vozovku osadia reflexné prvky, ktoré budú na priechod upozorňovať. 

Mesto sa zameriava aj na prevenciu proti kriminalite, preto zrealizovalo projekt s názvom Edukáciou proti kriminalite, s cieľom chrániť najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. „Vieme, že seniori sú v poslednom čase často obeťami rôznych podvodov a deti a mládež zase trávia veľa času pri počítačoch a na sociálnych sieťach, kde prichádzajú k rôznym škodlivým informáciám. Žiaľ, veľmi často sa stávajú aj páchateľmi násilnej a inej trestnej činnosti. Naším cieľom bolo u oboch skupín eliminovať tieto negatívne javy a hlavne poučiť všetkých zapojených, ako im predchádzať,“ vysvetľuje princíp projektu Janka Lemberková, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa.


Bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých pomáha zvyšovať aj služba známa pod názvom rodinný asistent, kedy v prípade zdravotného problému, či iného ohrozenia stačí stlačiť špeciálne tlačidlo na hodinkách a tak si privolať pomoc. 

V meste budú pôsobiť aj občianske hliadky 

V Brezne momentálne žije asi 2 000 príslušníkov rómskej komunity, ktorej samospráva venuje zvýšenú pozornosť vo forme projektov zameraných na ich vzdelávanie a zvyšovanie zamestnateľnosti. V tejto súvislosti Brezno podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje. „Hlavným cieľom výzvy bola podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Žiadosť mesta na realizáciu projektu s názvom Občianska poriadková služba v meste Brezno bola podporená, pričom naň získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac 143 tisíc eur,“ uviedla mestská projektová manažérka Milada Medveďová.

Mesto zamestnalo šesť členov občianskej hliadky, ktorí budú organizačne zaradení pod Mestskú políciu Brezno. Ich náplňou práce bude monitoravanie a zaisťovanie bezpečnosti detí, hlavne pri ich presune do škôl, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred jeho poškodzovaním, asistencia a pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných mestom, a iné. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu, trvať bude tri roky.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: brezno.sk