Rimavská Sobota hľadá nového hlavného kontrolóra, prihlášku je možné podať do 5. decembra


Foto: Rimavská Sobota hľadá nového hlavného kontrolóra, prihlášku je možné podať do 5. decembra Foto: ilustračné

Samospráva Rimavskej Soboty vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra. Záujemcovia o funkciu môžu posielať prihlášky na mestský úrad do 5. decembra. Nový kontrolór bude zvolený na zasadnutí zastupiteľstva 19. decembra, kde o voľbe rozhodnú mestskí poslanci v tajnom hlasovaní. 

„Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov, zoradených v abecednom poradí podľa priezviska, v časovom rozsahu maximálne do desiatich minút,“ stanovisko samosprávy.

Kandidáti na túto funkciu by mali mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, avšak vítané je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Medzi ďalšie požiadavky patrí spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Výhodou je prax minimálne 5 rokov, znalosti právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, ako aj znalosť maďarského jazyka.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov. Do funkcie by mal nastúpiť 1. februára 2018. Všetky potrebné informácie nájdete aj na tejto internetovej stránke mesta, kde sú uvedené podrobnosti o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra.