Eurofondy opäť mieria do Banskej Bystrice! Mesto chce vybudovať šesť cyklotrás


Foto: Eurofondy opäť mieria do Banskej Bystrice! Mesto chce vybudovať šesť cyklotrás Foto: banskabystrica.sk

Sadnúť na bicykel a jazdiť po bezpečnej cyklotrase sa konečne stane realitou aj v Banskej Bystrici. Na vybudovanie jednej zo šiestich plánovaných cyklotrás získalo mesto nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 857 870 eur. 5 % finančná spoluúčasť samosprávy predstavuje sumu vo výške 45 000 eur. So stavebnými prácami Podlavickej cyklotrasy by sa malo začať na jar 2018.

Už v minulom roku vyčlenilo mesto z rozpočtu rekordnú sumu peňazí vo výške 360 000 eur na projektovú prípravu a výkup pozemkov pod budúcimi cyklotrasami. V júni tohto roku reagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a podalo prvú žiadosť o NFP. V tomto týždni prišla pozitívna odpoveď. 

„Vďaka dobre spracovanej žiadosti sme boli opäť úspešní a môžeme sa pochváliť ďalšími získanými eurofondami. Podlavická cyklotrasa má od mája 2017 vydané stavebné povolenie, majetkovo-právne sme vyriešili všetky problémy a získali do majetku mesta pozemky, ktoré sa pod ňou nachádzajú. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa cyklotrasy. Verím, že s nástupom jari sa budeme môcť pustiť do stavebných prác,“ hovorí primátor Ján Nosko.


Mesto z pod Urpína intenzívne rieši nárast individuálnej dopravy rôznymi spôsobmi

Jedným z nich je získané prvenstvo spomedzi všetkých samospráv vďaka vypracovaniu Inštitucionálneho plánu mobility pre zamestnancov banskobystrického Mestského úradu v rámci projektu MOVECIT, financovaného z programu - Interreg Stredná Európa 2014 - 2020. Ďalšou aktivitou v tejto oblasti je spracovanie špecifického dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia Banskej Bystrice (PUM). 

„Pozitívnou správou je, že na vytvorenie tohto strategického dokumentu sme tiež získali nenávratný finančný príspevok z IROP vo výške 800 000 eur. Riešiť bude presun obyvateľov za prácou, kultúrou, športom, a to s návrhom zníženia individuálnej automobilovej dopravy, s dôrazom na maximálne využitie udržateľných ekologických foriem prepravy,“ dodal Nosko.

Súčasťou PUM-u budú aj dopravné moduly, či riešenia križovatiek. Cieľom je do procesu spracovania dokumentu zapojiť aj verejnosť. „Práve preto sme sa rozhodli pre participatívnu tvorbu PUM-u. V spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme získali finančné prostriedky, ktoré použijeme na aktivity zamerané na zapájanie obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných. Potrebujeme poznať ako využívajú rôzne druhy dopravných prostriedkov, ich názory na riešenie dopravy v meste s dopadom životné prostredie,“ hovorí Vladimír Brieda.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: banskabystrica.sk