Banská Bystrica získala prvenstvo v oblasti udržateľnej mobility!


Foto: Banská Bystrica získala prvenstvo v oblasti udržateľnej mobility! Foto: ilustračné

Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi realizujú projekt MOVECIT. V rámci neho sa mestu podarilo dosiahnuť jeden z prioritných cieľov – vytvoriť inštitucionálny plán mobility pre Mestský úrad. Banská Bystrica sa tak stala prvým mestom, ktoré má inštitucionálny plán mobility.

„Teší ma, že Banská Bystrica sa môže pochváliť ďalším prvenstvom. Nárast intenzity individuálnej dopravy vnímame ako globálny problém, ktorý je potrebné riešiť. Denne sa stretávame s dopravnými zápchami. V meste nám chýba okolo 10 000 parkovacích miest. Prostredníctvom tohto projektu máme šancu zmeniť dopravné návyky zamestnancov mestského úradu. Verím, že ďalšími krokmi ich motivujeme k tomu, aby žili zdravšie a viacej sa hýbali,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Pri spracovaní inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility (IPUM) pre mestský úrad sa najskôr analyzoval súčasný stav mobility na úrade. Jej výsledkom boli veľmi cenné informácie, aj o konkrétnych opatreniach, ktoré by zamestnanci na pracovisku uvítali a motivovali by ich viac využívať verejnú dopravu, bicykel či chôdzu.

Na základe zozbieraných dát, ako aj viacerých sedení so zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi úradu, bola zrealizovaná druhá časť spracovania IPUM, a to návrhová časť plánu mobility. Tá obsahuje návrh konkrétnych opatrení, odporúčaných realizovať v rámci úradu, ako aj časový harmonogram realizácie týchto opatrení.


„Ceníme si, že sme mohli Mestskému úradu v Banskej Bystrici pomôcť vypracovať a prijať Inštitucionálny plán udržateľnej mobility, moderný nástroj zníženia miery využívania áut pre dochádzanie zamestnancov úradu do práce a pri pracovných pochôdzkach po meste. Mnohé prijaté opatrenia, napríklad vylepšenie šatní, spŕch a parkovania bicyklov na úrade, pritom pochádzajú priamo od zamestnancov. Iné opatrenia zase reflektujú moderné trendy v Európe. Sme radi, že sa naša Banská Bystrica začína zaraďovať medzi tých málo miest, ktoré nechcú riešiť dopravné problémy iba rozširovaním ciest, ale aj podporou udržateľnej mobility a sme pripravení v tom mestskému úradu aj naďalej pomáhať,” uviedol Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Projekt MOVECIT je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia pracovníkov samosprávy o dopadoch ich dopravných návykov na životné prostredie, a na kvalitu života. Súčasťou projektu je aj zorganizovanie série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility. Projekt by mal trvať do mája 2019.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: banskabystrica.sk