Zmena organizácie dopravy priniesla niekoľko nových parkovacích miest


Foto: Zmena organizácie dopravy priniesla niekoľko nových parkovacích miest Foto: banskabystrica.sk

Po vybudovaní parkoviska na Rudohorskej ulici v časti Sásová mesto do konca septembra zrealizovalo aj ďalšiu plánovanú aktivitu. V spodnej časti Tatranskej ulice v smere od križovatky pod Bánošom popri čerpacej stanici po križovatku so Starohorskou ulicou vznikli nové parkovacie miesta zmenou organizácie dopravy.

Samospráva rieši veľmi intenzívne statickú dopravu na sídliskách nielen z dlhodobého charakteru, ale zároveň hľadá možnosti ako v krátkej dobe znížiť nedostatok parkovacích miest. Jedným z riešení je aj vyznačenie parkovacích miest na Sásovej, čím vznikne 76 legálnych parkovacích miest, z toho bude minimálne 25 nových. 

„V tejto časti Sásovej doposiaľ parkovali vodiči svoje motorové vozidlá popri ceste neorganizovane, čím sa ich zmestilo menej. Zmeny sa budú týkať usporiadania jazdných pruhov, doplnenia odbočovacích pruhov i  vodorovného dopravného značenia. Keďže nám to šírka cesty povoľuje, plánujeme vyznačiť parkovacie čiary pre kolmé a šikmé státie v zmysle platných technických noriem,“ hovorí primátor Ján Nosko.

O tom, že vedenie mesta i mestskí poslanci chcú problémy s parkovaním riešiť, svedčí aj odkúpenie kotolne na Tatranskej ulici. Aj táto lokalita by mohla v budúcnosti slúžiť na parkovanie. Zároveň samospráva plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu na parkovisko pri Saleziánoch v Sásovej.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: banskabystrica.sk