Zákon o cestnej premávke

8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov